หนังสือเห็ดหลินจือกับการรักษาโรค

เขียนโดย สมศักดิ์ ชินกร

 

                    FM 89.5   มุนไพรรักษาโรคเบาหวาน

 
 
 
 

 

 

 

   ยาเห็ดหลินจือสกัดสีดำ

 
 

     

โรคเบาหวานมี 2 ประเภท คือ

ประเภทที่ 1   พบน้อยมากมีประมาณ 5 % ของผู้ป่วยทั้งหมด   มักพบในเด็ก   ลักษณะของเด็กจะผอม   โรคเบาหวานชนิดนี้จะรุนแรง   ต้องรักษาโดยการฉีดอินซูลินอย่างเดียว    กินยาเม็ดไม่ได้ผล    สาเหตุเกิดจากภูมิคุ้มกันตับอ่อนบกพร่อง  ตับอ่อนถูกทำลาย  ทำให้สร้างสารอินซูลินได้ไม่เพียงพอ  ระดับน้ำตาลในเลือดจึงสูงขึ้นกว่าปกติและเป็นเบาหวาน

ประเภทที่ 2  พบได้ประมาณ 95% ของผู้ป่วยส่วนมาก  พบในผู้ใหญ่ ตั้งแต่วัยกลางคนจนถึงสูงอายุ  จัดว่าเป็นโรคทางพันธุกรรมชนิดหนึ่งถ่ายทอดทางยีนจากพ่อ แม่ ปู่ย่าตายาย   พบในคนที่มีอายุมากกว่า  45 ปี ขึ้นไป   ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เป็นโรคเบาหวานคือ  ความอ้วน   ซึ่งมักจะเกิดตอนอายุมากขึ้น   อาจเกิดจากกินมากไป  ไม่ออกกำลังกาย หรือออกกำลังกายน้อยไป ในระยะหลังมีรายงานว่าโรคเบาหวานประเภทที่ 2 เกิดขึ้นในคนที่อายุน้อยลงกว่าเมื่อก่อนกระทั่งในเด็ก และวัยรุ่นก็พบได้

 

คลิกอ่านหน้าต่อไป

 
ข้อมูลเอกสารอ้างอิง

หนังสือเห็ดหลินจือกับการรักษาโรค  ISBN 974-93782-9-6 โดย สมศักดิ์ ชินกร

http://www.lingzhibook.com/

 
 
 

สั่งซื้อสินค้า

 

ขอคำปรึกษา 081-928-1050