เป้าหมายของการรักษาคือ

 

" อย่ายอมเข้าสู่ระยะสุดท้ายของโรคได้โดยง่าย "

 

โดยมีหลักการ  3  ข้อ ดังนี้

   
  1.  คนไข้
   
  2.  แพทย์
   
  3.  ยา
 

 
 
1. คนไข้

         1.1 ต้องมีทัศนะคติ เข้าใจด้วยว่าโรคเบาหวานก็เหมือนโรคหัวใจ  ผู้ป่วยโรคหัวใจถ้าหยุดกินยาเมื่อไหร่ก็หัวใจวายตายได้  โรคเบาหวานก็เช่นกัน ถ้าหยุดกินยาเมื่อไหร่  ก็เป็นเบาหวานตายได้เหมือนกัน

         1.2 มีกำลังใจคิดต่อสู้ มองโลกในทางที่ดี ยอมรับว่าคนทุกคนล้วนมีโรคประจำตัว ไม่ใช่เป็นเราคนเดียว

         1.3 ต้องเชื่อมั่นในตัวเอง และจะไม่ยอมให้เข้าระยะสุดท้ายได้โดยง่าย ( ถ้าจะตายขอตายแบบสวยๆ หน่อย อย่าให้ต้องถูกตัดนิ้ว ตัดเท้า หรือเป็นอัมพาตตาย )

         1.4 ไม่ปล่อยตัว ใช้ชีวิตไม่ประมาท เลิกในสิ่งที่ทำลายสุขภาพ หรือให้น้อยลงบ้าง

         1.5 จัดระบบการงานครอบครัวให้ชัดเจนไม่เครียด ออกกำลังกาย ไม่ควรใช้ชีวิตแบบนั้งกินนอนกิน

2. แพทย์

  3.1 ควรเป็นแพทย์เฉเพาะทาง
 
  3.2 มีเวลาสามารถให้คำปรึกษาได้
 
  3.3 มีประวัติการรักษาที่ดี
 

3. ยา

  2.1 พบแพทย์และรับยาตามนัดทุกครั้ง มีวินัยในการกินยา  ไม่ใช่กินบ้างไม่กินบ้าง หรือลืมกินยา
   
  2.2 การใช้ยา อินซูลิน ให้จัดเป็นลำดับสุดท้าย ถ้าจะใช้ก็เพราะใช้ยาเม็ดคุมน้ำตาลไม่อยู่แล้วเท่านั้น
   
  2.3  อย่ามีอคติกับยาที่รักษาไม่ว่าจะเป็นยาแผนปัจจุบัน หรือสมุนไพร
   
  2.4  เป็นความจริงที่มีผู้ป่วยจำนวนมากกินยาเม็ดควบคู่ไปกับสมุนไพรโดยไม่ต้องพึ่งอินซูลิน
   
  2.5  ทำไมถึงแนะให้ใช้สมุนไพรร่วมกับยาแผนปัจจุบัน
   
   
 

 

ขอคำปรึกษา 096-890-3983