กลับ

ติดต่อเรา

สินค้าของเรา

สาเหตุของโรคไตและวิธีรักษา

 

 
 
 
 
 
 

จุฬาฯ ทดลอง "เห็ดหลินจือ" รักษาโรคไตวายเรื้อรัง

ระบุช่วยฟื้นฟูการทำงานของไต

ทางเลือกใหม่ใช้แทนการกินยากดภูมิคุ้มกัน

แพทย์จุฬา ศึกษากลไกการเกิดภาวะไตวายในร่างกาย  พร้อมสร้างทางเลือกใหม่รักษาโรคไตวายเรื้อรังด้วยสารสกัดเห็ดหลินจือ  เผยผลทดสอบเบื้องต้นช่วยผู้ป่วยกลับสู่ภาวะปกติ  ระบุสรรพคุณสร้างสมดุลให้ระบบภูมิคุ้มกัน  เพิ่มสมรรถภาพการทำงานของไต 

 

         รศ.พญ.ดร.นาริสา ฟูตระกูล ภาควิชาสรีระวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เปิดเผยว่า  ทีมวิจัยค้นคว้ารักษาผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง  เนฟโฟรสิส  ชนิด focal  segmental  sclerosis  ที่ไม่สามารถรักษาได้ด้วยยากดภูมิคุ้มกัน  เช่น  สเตียรอยด์  โดยเปลี่ยนให้รับประทานสารสกัดจากเห็ดหลินจือ  วันละ  750-1,000  มิลลิกรัม ควบคู่กับการใช้ยาขยายหลอดเลือด  พบว่าช่วยฟื้นฟูระบบการทำงานของไตให้ดีขึ้น  อีกทั้งภาวะเนื้อไตตายลดลงอย่างชัดเจน 

     

ห็ดหลินจือธรรมชาติ Ganoderma สายพันธุ์สีดำ ชาวจีนโบราณเรียกว่า เฮยจือ เอ๋าจือ สรรพคุณ  บำรุงไต  ขับปัสสาวะ  ปัจจุบันยังคงใช้กันอยู่

 

โรคไวายเรื้อรังที่รักษาไม่ได้และไม่หายนั้นเป็นเพราะเราไม่ทราบกลไกการทำลายไตที่แท้จริงแต่หลังจากทำวิจัยแล้วพบว่าสาเหตุจากสารพิษในเลือด  ทั้งจากสารอนุมูลอิสระ  และการเสียสมดุลของระบบภูมิคุ้มกันที่ทำให้สารชัยโคคายน์ที่ส่งเสริมการอักเสบ  (tumor necrosis  factor alpha : ทีเอ็นเอฟอัลฟา)  เพิ่มสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อเซลล์บุผิวหลอดเลือด  ทำให้สารหดรัดตัวของหลอดเลือดเพิ่มมากขึ้นจนเกิดความดันภายในไตเพิ่มสูงขึ้นและทำให้ไตเกิดภาวะขาดเลือด  เกิดเนื้อไตตายได้   นักวิจัยกล่าวทั้งนี้  ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง  เนฟโฟรสิส  จะมีอาการเนื้อตัวบวมอย่างเห็นได้ชัดและหากตรวจเลือดและปัสสาวะจะพบภาวะไข่ขาวรั่วในปัสสาวะมากกว่า  3.5  กรัมต่อวัน                                  

       ส่ผลให้โปรตีนในเลือดต่ำ  ปริมาณในการหมุนเวียนในเลือดไม่เพียงพอก่อให้เกิดการอุดตันและยังมีภาวะเผาผลาญไขมันผิดปกติภาวะต่างๆเหล่านี้ ทำให้ไตมีการอักเสบเสื่อมและถูกทำลายจนเข้าสู่ภาวะไตวายในท้ายที่สุด

 

ลังจากเข้าใจถึงกลไกของสาเหตุโรคไตแล้ว  รศ.พญ.ดร.นริสา  จึงได้นำเอาสารสกัดจากเห็ดหลินจือ (ganoderma lucidum)  มาทดลองกับผู้ป่วย  เนื่องจากมีสรรพคุณในการช่วยฟื้นฟูระบบสมดุลของ ภูมิคุ้มกัน  พร้อมทั้งยังได้รักษาร่วมกับการใช้ยาขยายหลอดเลือดด้วย 

สำหรับอาสาสมัครที่เข้ารับการรักษา  เป็นผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่มีอาการไข่ขาวรั่วใน  ปัสสาวะต่อเนื่อง  5 – 10 ปี  กำลังอยู่ในภาวะไตเสื่อมถอยลงอย่างช้าๆ และไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยากดภูมิคุ้มกัน  หลังจากรักษาได้ราว 1 ปี  พบว่าสภาวะเสียสมดุลของระบบภูมิคุ้มกันเข้าสู่ระดับปกติผู้ป่วยมีการทำงานของไตดีขึ้นภาวะไข่ขาวรั่วในปัสสาวะลดลง  และสามารถฟื้นฟูสมรรถภาพของไตให้ดีขึ้นกว่าเดิม

ปริมาณของสารจากเห็ดหลินจือที่มีคุณสมบัติในการรักษาได้นั้นจะอยู่ประมาณ 750-1,000 mgต่อวัน  โดยต้องใช้ร่วมกับยาขยายหลอดเลือด  ซึ่งจะเข้าไปช่วยฟื้นฟูกลศาสตร์ไหลเวียนของไตได้ดีขึ้น  เพราะเลือดจะไหลเข้าสู่ไตได้มากขึ้น  ทำให้ความดันภายในไตลดลง " นักวิจัยกล่าว "

จากนี้  การบริโภคสารสกัดในปริมาณดังกล่าวยังไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือผลข้างเคียงใดๆ ด้วย  เนื่องจากเห็ดหลินจือเป็นสมุนไพรที่มีเพดานการบริโภคที่สูงมาก  แต่หากคนปกติทั่วไปต้องการบริโภคเห็ดหลินจือเพื่อบำรุงร่างกายก็อาจไม่จำเป็นต้องรับสารสกัดในขนาดสูงเช่นนั้นก็ได้

านวิจัยชิ้นนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  และนักวิจัยกำลังต่อยอดศึกษาหากลไกทำลายไตในโรคไตเรื้อรังชนิดอื่นๆ โดยเฉพาะกลุ่มไตอักเสบจากเบาหวานที่เป็นสาเหตุสำคัญอันดับหนึ่งของภาวะไตวายเรื้อรังขั้นสุดท้าย  รวมทั้งกำลังหาทางพัฒนาวิธีวินิจฉัยความผิดปกติของโรคในระยะเริ่มต้นด้วย

แหล่งที่มา

กรุงเทพธุรกิจ , หน้า 10, 27 พ.ค. 2548

ฝ่ายวิเคราะห์และประมวลข่าวสารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข    ปรับปรุงล่าสุด:2005-05-27 07:40:53

http://www.moph.go.th/todaynews-show.php?ContentID=10592

http://chula.ac.th/research/CU_Onlin/june/June24_1/june24_2.htm

http://lingzhibook.com/cnnbook/No.16.htm  หนังสือเห็ดหลินจือกับการรักษาโรค โดย สมศักดิ์ ชินกร

 
 

 

สินค้าของเรา

 

ขอคำปรึกษา 096-890-3983