Home

ติดต่อเรา

สินค้าของเรา

ฟังเพลงรายการวิทยุเรื่องโรคตับ

 

 
 
 
 
 

โรคตับ

ตัเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดของร่างกาย  อยู่บริเวณชายโครงด้านขวาตอนบนเลยมาถึงลิ้นปี่  

โรคของตับมีหลายชนิดแต่ที่พบบ่อยได้แก่ โรคตับแข็ง โรคมะเร็งตับ    โรคฝีในตับ  โรคต่อมน้ำดีตีบตันในเด็ก  โรคผิดปกติทางเมตาบอลิซึมแต่กำเนิด    และที่พบได้บ่อยที่สุดก็คือ  โรคตับอักเสบ

โรคตับเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุจากเชื้อโรคต่างๆ เช่น เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรียจากพิษของยาบางชนิด เช่นยารักษาโรคไขมันในเลือดสูงและอื่นๆ   

 
 
 

จากการดื่มสุราเป็นประจำ    รับประทานอาหารดิบ  หรือสุกๆ  ดิบๆ เป็นโรคตับมาแต่กำเนิด  จากไขมันคั่งสะสมในตับ ส่วนใหญ่โรคตับอักเสบที่พบบ่อยที่สุดก็คือโรคตับที่เกิดจากเชื้อไวรัส ชนิด บี , ซี  และ ดี 

 

   น้าที่สำคัญของตับ

1.       กรองและกำจัดสารพิษต่างๆ  และเชื้อโรค ที่เราบริโภคเข้าไป

2.       เป็นตัวสร้างน้ำดี  ช่วยย่อยอาหาร

3.       เป็นตัวสร้างสารห้ามเลือดเช่น  เวลาถูกมีดบาดเลือดจะหยุดไหล

4.       เป็นตัวสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย

5.       เป็นแหล่งสะสมพลังงานให้แก่ร่างกายในรูปของน้ำตาล

6.       เป็นตัวสร้างสารที่เป็นส่วนประกอบโปรตีน

7.       เป็นแหล่งสะสมธาตุเหล็ก วิตามินเกลือแร่หลายชนิดที่ร่างกายต้องการ

 

โรคตับติดต่อได้หรือไม่

          โรตับที่สามารถติดกันได้เฉเพาะโรคตับที่เกิดจากไวรัสเท่านั้น  ได้แก่ไวรัสตับอักเสบ  เอ  บี  ซี  ดี  และอี   เชื้อไวรัสเหล่านี้จะเข้าสู่ร่างกายด้วยวิธีต่างกัน  ชนิดเอ  และอี   จะแพร่เชื้อออกมาทางอุจจาระไปสู่ชุมชนเช่นตามแหล่งน้ำ  และปนเปื้อนมากับอาหารและน้ำที่เรากินเข้าไป

            ส่วนเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี ซี และดี  จะติดต่อกันทางเลือดเหมือนเชื้อไวรัสเอดส์  เช่นโดยทางเข็มฉีดยามีดโกน  ของมีคมที่เปื้อนเลือดคนมีเชื้อ  รวมถึงการมีเพศสัมพันธ์  และจากมารดาสู่บุตรด้วยเช่นกัน

อาการของโรคตับ

มีไข้  อ่อนเพลียมาก   เบื่ออาหาร   ท้องจะบวมโตแบบท้องมาน  ตัวเหลืองตาขาวเป็นสีเหลืองเป็นดีซ่าน   เจ็บบริเวณตับ   อาเจียน    ถ่ายเป็นเลือด

การรักษาโรคตับ

1.   กำจัดสิ่งที่เป็นเหตุให้ป่วย เช่น งดดื่มสุรา เบียร์ และยาอื่นๆ

2.   กินยาให้ครบตามกำหนดที่แพทย์สั่ง 

3.   ควรได้รับอาหารเสริม  วิตามินบำรุงตับ   เพื่อช่วยให้ร่างกายมีภูมิ  

      ต้านทาน   และหายเร็วขึ้น

4.   รักษาตามอาการ โดยให้ยาตามอาการต่างๆที่เกิดขึ้น

5.   พักผ่อนให้มากๆ เพื่อให้ตับได้พัก  

6.   ในบางกรณีอาจต้องมีการผ่าตัด  เช่น  แก้ไขทางเดินของน้ำดี  

7.    อาจต้องผ่าตัดเปลี่ยนตับ   เอาตับใหม่ที่ดีมาแทน   ซึ่งกรณีนี้จะเป็น 

      ทางเลือกสุดท้าย

ข้อมูลเอกสารอ้างอิง

หนังสือเห็ดหลินจือกับการรักษาโรค  ISBN 974-93782-9-6 โดย สมศักดิ์ ชินกร

http://www.lingzhibook.com/cnnbook/No.46.htm

 
 
 

 

ขอคำปรึกษา 096-890-3983