Home

ติดต่อเรา

สินค้าของเรา

ฟังเพลงรายการวิทยุเรื่องโรคหัวใจ

 

 
 
 
 
 
 
 

โรคหัวใจ

 

โรคหัวใจ มี หลายชนิดสามารถจำแนกคร่าว ๆ ได้ดังนี้

 

         1.  โรคกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ  โรคหัวใจชนิดนี้เกิดจากการบีบและคลายตัว ของกล้ามเนื้อหัวใจนานกว่าปกติ พบบ่อยในคนที่มีความดันโลหิตสูงและไม่ได้รับการรักษามานาน ส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจเสีย กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หรือกล้ามเนื้อหัวใจตายบางส่วน เนื่องจากหลอดเลือดหัวใจตีบหรือตัน และยังมีสาเหตุอื่นอีกที่ทำให้เกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ เช่น อาจเกิดจากการติดเชื้อไวรัส  หรือในบางครั้ง

 

ก็ไม่สามารถทราบสาเหตุการรักษาจะแก้ไขที่สาเหตุก่อน เช่น ขยายหลอดเลือดหัวใจ  ผ่าตัดบายพาส  และ ขั้นสุดท้ายคือ ผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ

 

2. โรคลิ้นหัวใจพิการ    โรคหัวใจชนิดนี้อาจเป็นมาแต่กำเนิด   หรือเกิดขึ้นภายหลังก็ได้ ส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อคออักเสบ  และไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง ทำให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานต่อต้านหัวใจตัวเอง เป็นสาเหตุทำให้ลิ้นหัวใจอักเสบและเกิดลิ้นหัวใจพิการตีบ รั่ว  ตามมา และอาจเกิดการติดเชื้อที่หัวใจตามมา หรือเกิดจากการเสื่อมของลิ้นหัวใจเอง   แต่ผ่าตัดแก้ไขได้

3.  โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด    สามารถวินิจฉัยได้ตั้งแต่แรกคลอด  แต่ในบางคนก็ไม่แสดงอาการใดๆ จนอายุมากขึ้นค่อยปรากฏให้เห็น เช่น หลอดเลือดหัวใจ  ลิ้นหัวใจ ผนังกั้นห้องหัวใจ   หรือตัวห้องหัวใจเอง มีสภาพไม่สมบูรณ์  โรคหัวใจชนิดนี้ไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด แต่เชื่อว่าอาจเกิดการติดเชื้อไวรัสโดยเฉเพาะโรคหัดเยอรมัน หรือ การได้รับสารเคมีบางชนิด   ในระหว่างตั้งครรภ์อ่อน ๆ  และผู้ป่วยโรคหัวใจชนิดนี้สามารถผ่าตัดแก้ไขได้    แต่บางครั้งก็ทำอะไรไม่ได้

4.   โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ  โรคนี้มีหลายชนิด บางชนิดไม่เป็นอันตราย บางชนิด อันตรายมากและกลุ่มที่เป็นอันตราย    มักมีความผิดปกติของกล้ามเนื้อหัวใจ และ หลอดเลือดหัวใจร่วมด้วย ทั้งนี้ การเต้นของหัวใจที่ผิดจังหวะ สาเหตุเกิดจาก ระบบไฟฟ้าในหัวใจทำงานผิดปกติไป เช่น มีจุดกำเนิดไฟฟ้าแปลกปลอมขึ้น หรือเกิดทาง ลัดในระบบ ( เหมือนไฟฟ้าลัดวงจร )

5.   โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคนี้อาจเรียกว่าโรคหัวใจขาดเลือดก็ได้ เพราะหลอดเลือดหัวใจมีหน้าที่นำเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ   และถ้าหลอดเลือดทำงานผิดปกติ  ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด  สำหรับสาเหตุที่เกิดโรคนี้ มีด้วยกันหลายสาเหตุ แต่ที่พบบ่อยที่สุดในผู้ป่วยโรคเบาหวานและไขมันในเส้นเลือดสูง  มีสาเหตุมาจากการสะสมของไขมันที่ผนังหลอดเลือด  ทำให้ตีบตัน

6.   มะเร็งที่หัวใจ มะเร็งที่หัวใจพบได้น้อยมาก ส่วนใหญ่จะมีสาเหตุมาจาก   อวัยวะที่เป็นมะเร็งอยู่ใกล้กันกับหัวใจแล้วลุกลามไปยังหัวใจ เช่นมะเร็งที่ปอด  หรือมะเร็งที่เต้านม เป็นต้น

7.    การติดเชื้อที่หัวใจ  พบได้บ่อยในผู้ป่วยภูมิต้านทานต่ำ  หรือติดยาเสพติดชนิดฉีด โดยมากจะติดเชื้อที่ลิ้นหัวใจ   ทำให้รักษาได้ยากมาก

8.   โรคเยื่อหุ้มหัวใจ  โรคนี้พบไม่บ่อย ส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อ แบคทีเรีย   หรือไวรัส   หรือเชื้อวัณโรค   ทำให้เกิดการอักเสบ โรคนี้ส่วนใหญ่รักษาได้   ยกเว้นกรณีที่มะเร็งแพร่กระจายมายังเยื่อหุ้มหัวใจ

                สรุปโรคหัวใจในความเป็นจริงยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากคำว่า  “ โรคหัวใจ ” มีความหมายที่กว้างมาก อาการที่เกิดจากโรคหัวใจ เช่น อาการเจ็บหน้าอก  หอบเหนื่อย  ใจสั่น  ขาบวม  เป็นลมวูบ  อาการเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในผู้ป่วยด้วยโรคหัวใจเท่านั้น ยังมีโรคอื่น ๆ อีก ที่อาการคล้ายกัน ดังนั้นการพิจารณาวินิจฉัย ว่าจะเป็นโรคหัวใจหรือไม่   อาจต้องใช้วิธีพิเศษ เช่น การตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ เอ็กซเรย์ การตรวจวัดคลื่นหัวใจ  เพื่อแยกชนิดโรคต่าง ๆ ที่มีอาการคล้ายกัน

 

 

สั่งซื้อสินค้า

 

ขอคำปรึกษา 096-890-3983