Home

ติดต่อเรา

สินค้าของเรา

ฟังวิทยุเรื่องโรคไขมันในเส้นเลือดสูง

 

 
 
 
 
 
 

โรคไขมันในเส้นเลือดสูง

 

        ไขมันป็นพลังงานที่ร่างกายต้องการ  แต่ถ้าระดับไขมันในเส้นเลือดมีมากเกินไป  มันคือมหันตภัยเงียบ  ที่จะนำไปสู่โรคแทรกซ้อนหลายชนิด

          โรคไขมันในเส้นเลือดสูง เป็นโรคที่มีสาเหตุมาจากพันธุกรรม  สิ่งแวดล้อม  จากอาหาร  และจากยาบางชนิดเช่น  ยาต้านไวรัส

 

          ครที่ป่วยด้วยโรคไขมันในเส้นเลือดสูง  โปรดเข้าใจไว้ด้วยว่ามันเป็นสะพานที่จะนำไปสู่การเป็นโรคแทรกซ้อนตามมาหลายชนิด  เช่น  โรคความดันโลหิตสูง  โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ  ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด  โรคเส้นเลือดในสมองตีบทำให้เป็นอัมพาต โรคเส้นเลือดที่ขาตีบตัน  และโรคเบาหวาน

 

มารู้จักไขมันในเส้นเลือดกันเถอะ

 

ไขมันในเส้นเลือดที่มีความสำคัญทางการแพทย์แบ่งได้เป็น  2  ชนิดคือ  คลอเรสเตอรอล (Cholesterol)  และไตรกลีเซอไรค์ (Triglyceride)โดยไขมันทั้ง  2  ตัวนี้  เป็นพลังงานที่ร่างกายจำเป็นต้องใช้

                คลอเรสเตอรอล  และไตรกลีเซอไรค์  เป็นไขมันชนิดหนึ่งที่อยู่ในกระแสเลือดซึ่งไขมันทั้ง  2  ชนิดนี้เกิดจาก

1.  อาหารที่รับประทาน  ได้แก่  ไข่แดง  ไข่ปลา  กุ้ง  ปู  ปลาหมึก  หอย  เครื่องในสัตว์   เนื้อสัตว์ติดมัน   และน้ำมันหมู   น้ำมันไก่   เป็นต้น

2.  เกิดจากร่างกายสร้างขึ้นเองจากการทำงานของตับและลำไส้  

3.  เกิดจากยา   เช่น   ยาต้านไวรัสบางชนิด  ยาฮอร์โมน steroid

          คลอเรสเตอรอล  และไตรกลีเซอไรค์  ไขมันทั้งสองชนิดนี้เป็นเป็นพี่น้องกัน  โดยคลอเรสเตอรอลจะเป็นพี่  ส่วนไตรกลีเซอไรค์จะเป็นน้อง  เป็นไขมันที่ให้พลังงานให้แก่ร่างกาย  ไขมันทั้งสองชนิดนี้จะอยู่ในกระแสเลือด  ไหลเวียนไปตามหลอดเลือดทั่วร่างกาย

ปัญหาของไขมันทั้ง  2  ชนิดก็คือ   ถ้าร่างกายมีไขมันทั้ง  2  ชนิดนี้มากเกินไป   มันจะไปเกาะตัวอยู่ตรงผนังด้านในของหลอดเลือด  และถ้าไขมันสะสมตัวมากขึ้น  หรือหนาขึ้น  จะทำให้การไหลเวียนของเลือดยากขึ้นเนื่องจากหลอดเลือดแคบลง    จนถึงขั้นตีบตันเลือดไม่สามารถไหลเวียนผ่านได้  ตรงจุดนี้คืออันตรายที่จะนำไปสู่การเป็นโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ  ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

ระดับไขมันในเส้นเลือดที่เหมาะสม

                คลอเรสเตอรอล  และไตรกลีเซอไรค์  สามารถตรวจวัดได้โดยการเจาะเลือด  และต้องอดน้ำอดอาหารไม่น้อยกว่า  12  ชม.  ค่ามาตรฐานของไขมันทั้ง  2  ชนิดนี้ไม่ควรเกิน  200  มก./ดล.  แต่หากมากกว่า  200  มก./ดล.  ถือว่ามีไขมันในเส้นเลือดที่สูงกว่าปกติ

 

ตารางความเสี่ยงต่อไขมันในเส้นเลือด

อายุ

ความเสี่ยงปานกลาง

ความเสี่ยงสูง

2-19

เกิน  170

เกิน  185

20-29

เกิน 200

เกิน  220

30-39

เกิน  220

เกิน  240

40  ขึ้นไป

เกิน  240

เกิน  260

 

มุนไพรกับการรักษาโรค

 

Herbs & Teratmant

 

          พบว่าเห็ดลินจือช่วยผู้ป่วยด้วยโรคไขมันในเส้นเลือดได้จริง โดยไม่ส่งผลข้างเคียงใดๆ  สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย  และสารที่จะนำมาใช้มาใช้ประโยชน์ทางยาในการรักษาโรคไขมันในเส้นเลือดสูง  จะต้องเป็นจะต้องเป็นกลุ่มสารไตรเทอร์ปินนอยด์ (Triterpenoids ) ที่สกัดได้จากเห็ดหลินจือ  จึงจะสามารถใช้รักษาโรคไขมันในเส้นเลือดสูงได้

 

          โดยนักวิทยาศาสตร์พบว่าสารที่มีสรรพคุณทางยาที่อยู่ในกลุ่มของสารไตรเทอร์ปินนอยด์  คือสาร กาโนเดอริ ( Ganoderic acid  A, B, C1, C2, D-K, R-Z  )   และ ลูซิเดนิค ( Lucidenic acid )   ซึ่งเป็นตัวยาที่ช่วยลดไขมันในเส้นเลือด ( Hypercholesterolemic activity ) และยังมีผลในการ   ป้องกันการอุดตันของของไขมันในเส้นเลือดได้อีกด้วย( Antiartherogenic )อีกทั้งยังทำหน้าที่บำบัดรักษาในคนที่เคยมีไขมันอุดตันในเส้นเลือดมาแล้ว (Antiarteroselerotic )

 

         มีรายงานผลการศึกษาทางคลินิกโดยนักวิจัยชาวญี่ปุ่นในผู้ป่วย  70 รายหลังจากให้ผู้ป่วยกินเห็ดหลินจือแบบสกัดเป็นเวลา  3 เดือน  พบว่าสามารถลดคลอเรสเตอรอลได้  74.2%   ซึ่งตรงกันกับรายงานผลการศึกษาทางคลินิกที่มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์เมืองเซียงไฮ้ที่พบว่สามารถลดไขมันในเลือดคลอเรสเตอรอลและไตรกลีเซอร์ไรด์ได้เช่นกันทำให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและช่วยลดการอุดตันภายในเส้นเลือดของอวัยวะต่าง ๆ ได้

โรไขมันในเส้นเลือดสูงแม้ในความเป็นจริงฟังดูแล้ว   ไม่ค่อยมีข่าวที่น่ากลัวออกมามากนัก   แต่หลังจากที่ได้สืบค้นและศึกษาจนได้ข้อมูลเป็นที่ชัดเจนว่า  แท้จริงแล้วมันคือด่านแรกที่จะนำไปสู่โรคร้ายๆ มากมาย  และถ้าเราหยุดมันได้โอกาสที่เราจะเป็นโรคร้ายๆเหล่านั้น  ก็คงเป็นได้ยากขึ้น  

          เห็ดหลินจือนับเป็นสมุนไพรโบราณ ที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดและมีหลักฐานที่เป็นวิทยาศาสตร์รองรับมากมาย  จนยอมรับได้ว่าไม่เป็นเรื่องงมงายอีกต่อไปมีการศึกษาผลทางคลินิก ทั้งในญี่ปุ่น  และจีน  และประเทศรัสเซีย  ต่างก็สรุปผลการศึกษาตรงกันว่า ห็ดหลินจือมีคุณประโยชน์อันไพศาลต่อระบบไหลเวียนของโลหิต  ช่วยลดการอุดตันของไขมันในเส้นโลหิต

 

           และการที่จะได้สารสำคัญดังกล่าวมาใช้ได้ประโยชน์ทางยา พบว่าต้องใช้ เอทานอล เป็นตัวทำละลายเห็ดหลินจือเท่านั้น  เนื่องจากสารดังกล่าวไม่ละลายในน้ำ

 

          และปัจจุบันพบว่ายาเห็ดหลินจือที่ได้รับการพัฒนาสกัดเอาสารสำคัญดังกล่าว รวมอยู่ในแคปซูลเดียวกันสามารถทำได้สำเร็จแล้ว คือยาเห็ดหลินจือสกัด GP2

 
 
ข้อมูลอ้างอิง

http://www.lingzhibook.com/cnnbook/No.50.htm

 
 

 

 ขอคำปรึกษา 096-890-3983